Att blogga om forskning

Stadsgata i November 2020. Foto © Daniel Koch.

Varför ska ett forskningsprojekt ha en blogg? Det finns förmodligen lika många svar på den frågan som det finns forskare och projekt. Men i det här fallet, för vårt projekt, handlar det om att kunna kommunicera forskning på ett mer informellt sätt än vanliga kanaler såsom vetenskapliga publikationer och rapporter, seminarier, konferenser, och inlägg i tidskrifter. Dessa begränsas ofta av att behöva lyfta fram resultat, ofta när de är välförankrade och både dubbel- och trippelkontrollerade så att det mesta stämmer, och i många fall också granskat av andra för att säkra relevans och kvalitet. Det kommer vi göra i det här projektet också.

Men tanken med den här bloggen är en annan. Självklart ska vi också här berätta när vi har resultat, när publikationer kommer ut, och när vi deltar i eller anordnar olika typer av events. Men här tänker vi att vi också ska kunna kommunicera mer om processen; tankar som väcks, utmaningar vi ser, och reflektioner över såväl projektets forskningsfråga som hur vi arbetar och hur vi tänker kring det i vår vardag. Från stort till smått, från direkta projektresultat till funderingar vid en lördagspromenad.

… här tänker vi att vi också ska kunna kommunicera mer om processen; tankar som väcks, utmaningar vi ser, och reflektioner över såväl projektets forskningsfråga som hur vi arbetar …

Bloggen blir därmed både en slags nyhetssida, och en sida som kommunicerar mer av hur ett sådant här projekt går till, och kan ge en mer personlig ingång i våra tankar, sätt att arbeta, och förhoppningsvis såväl framgångar som frustrationer, utmaningar och upptäckter.

Avsikten är att uppdatera minst en gång i månaden, och att vi är flera från projektet som deltar. Med det sagt är det jag som projektledare som har huvudansvaret för att se till att uppdateringar kommer, och också har mest arbetstid i projektet, så det kommer säkerligen oftast vara jag som gör inläggen.

Förhoppningsvis gör vi alltså forskningen tillgänglig också i fråga om vad vi gör, hur vi tänker, vilka vi är…

Förhoppningsvis gör vi alltså forskningen tillgänglig också i fråga om vad vi gör, hur vi tänker, vilka vi är, och hur det som kommer ut som publikationer och presentationer med ofta genomarbetade svar, tydligt beskriven metodik och väl underbyggda argument med stöd från åtskilliga andra källor liksom data och empiri, ter sig när vi jobbar med det i praktiken. Kanske kan det också kommunicera något om varför forskning alltid tar sån tid att genomföra. Det är ändå många steg som behöver passeras mellan att tro att man är något på spåren, och att med säkerhet kunna säga att det är såväl rimligt nytt som tillräckligt säkert att det stämmer.

Det kommer förmodligen inte bli perfekt. Det är inte avsikten heller. Utan som nämnt på olika sätt redan, är avsikten snarare det omvända: att följa slingriga stigar, någon återvändsgränd liksom några hopp framåt. Självklart hoppas vi på mer av det senare, men det vore mot grundtanken att här bara skriva om framgångar och hur bra det går. Så fungerar det inte.

Arbetsplats

Nu är situationen annorlunda än i ”vanliga fall”.

Nu är situationen annorlunda än i ”vanliga fall”. Vi har en pågående pandemi med restriktioner på vad vi kan göra, och hur vi kan göra det. Något som påverkar oss alla, och som kanske kan göra en sådan här blogg än mer relevant som ett slags tidsdokument när vi, förhoppningsvis, senare i våra liv åter kan röra oss och mötas mer fritt.

Själv har jag aldrig jobbat på det här sättet förut, och ser fram emot att undersöka vad det kan innebära, och vilka kontaktytor och diskussioner det kan skapa. Eftersom avsikten är att nå fler och med olika ingångar kring såväl det specifika projektet som (därigenom) forskning och samverkan i stort, välkomnar vi också förslag och frågor kring teman för kommande inlägg – även om vi såklart inte kan lova att vi kommer skriva om det som efterfrågas. Eller att vi ens kan göra det.