Digitala stöd, data, och att ta sig fram i Uppsala

Det finns såklart redan ett antal olika verktyg för att förstå tillgänglighet. En del av dem hanterar liknande frågor som de som vi arbetar med, eller som ligger till grund för del av den utmaning vi arbetar med. Några av dem är öppet tillgängliga, och kan användas som stöd både i planering och för den som behöver eller vill veta. I det här inlägget tänkte jag, utöver att dela några av dessa med intresserade läsare, också beskriva något mer utförligt hur de använder data, vilken data de bygger sin information på, och därmed vilken information de kan ge – och också på så sätt ytterligare förtydliga vad vårt projekt syftar till att bidra med som skiljer det från befintliga verktyg, liksom specifika och delade utmaningar.

Continue reading ”Digitala stöd, data, och att ta sig fram i Uppsala”