Att blogga om forskning

Stadsgata i November 2020. Foto © Daniel Koch.

Varför ska ett forskningsprojekt ha en blogg? Det finns förmodligen lika många svar på den frågan som det finns forskare och projekt. Men i det här fallet, för vårt projekt, handlar det om att kunna kommunicera forskning på ett mer informellt sätt än vanliga kanaler såsom vetenskapliga publikationer och rapporter, seminarier, konferenser, och inlägg i tidskrifter. Dessa begränsas ofta av att behöva lyfta fram resultat, ofta när de är välförankrade och både dubbel- och trippelkontrollerade så att det mesta stämmer, och i många fall också granskat av andra för att säkra relevans och kvalitet. Det kommer vi göra i det här projektet också.

Continue reading ”Att blogga om forskning”