En osäker väntan

Den här gången tänkte jag försöka mig på något utmanande: att skriva om något som jag inte riktigt får skriva om. Eller, rent konkret så har jag precis skickat in vår första artikel för granskning till en vetenskaplig tidskrift. Även om den artikeln är på engelska, och till en internationell tidskrift, så är det viktigt att integriteten i granskningen respekteras. Därför kan jag inte gå in på så mycket om vad innehållet är, och inte heller berätta vilken tidskrift det är. Däremot går det att reflektera en del över en sådan här process just nu, när osäkerheten är som störst. Eller i alla fall som störst bortsett från skeden i forskning då det inte går att säga hur framgångsrik en undersökning kommer att vara.

Continue reading ”En osäker väntan”

Att blogga om forskning

Stadsgata i November 2020. Foto © Daniel Koch.

Varför ska ett forskningsprojekt ha en blogg? Det finns förmodligen lika många svar på den frågan som det finns forskare och projekt. Men i det här fallet, för vårt projekt, handlar det om att kunna kommunicera forskning på ett mer informellt sätt än vanliga kanaler såsom vetenskapliga publikationer och rapporter, seminarier, konferenser, och inlägg i tidskrifter. Dessa begränsas ofta av att behöva lyfta fram resultat, ofta när de är välförankrade och både dubbel- och trippelkontrollerade så att det mesta stämmer, och i många fall också granskat av andra för att säkra relevans och kvalitet. Det kommer vi göra i det här projektet också.

Continue reading ”Att blogga om forskning”