Fokusering genom samverkan

Vinnovas utlysning för utmaningar inom universell utformning har en relativt tydlig inriktning, liksom vi i vår projektansökan satt upp en avgränsad forskningsutmaning. Men projektet sker inte i samarbete bara som genomförande av förutbestämda undersökningar. Vi vill hitta fram till mer konkreta utmaningar som är viktiga inte bara som forskningsfrågor i fråga om metod- och teoriutveckling, utan också aktuella planeringsutmaningar i kommunen och viktiga ur olika berörda parters perspektiv. Därför är jag glad att vi har med oss så engagerade parter i projektets alla delar; Uppsala kommun, Funktionsrätt Uppsala kommun och Funktionsrätt Uppsala län. Det är avgörande för hur lyckat ett projekt såsom vårt blir.

Continue reading ”Fokusering genom samverkan”