Om projektet

Forskningsprojektet Jämlik livsmiljö är ett samverkansprojekt finansierat av Vinnova som syftar till att utveckla analysmodeller som möjliggör ökad förståelse för olika människors skilda förutsättningar att röra sig i staden. Detta för att möjliggöra såväl konkreta diskussioner genom visualisering av systemeffekter, liksom att därigenom kunna lyfta frågan till strategisk planeringsnivå där övergripande stadsstrukturer fastställs.

Projektet är ett samarbete mellan KTH Arkitektur, Uppsala kommun, Funktionsrätt Uppsala län och Funktionsrätt Uppsala kommun och pågår 2020-2021.

För mer information om projektet, besök projektets hemsida.